Workshops

Tijdens het congres kunt u diverse workshops volgen. Hieronder vind u alvast een paar workshops met een korte inhoudelijke beschrijving.
Alle deelnemers krijgen vlak voor het congres een e-mail om zich alvast aan te melden voor de workshops.

Besturen in een technologische samenleving: de opkomst van algoritmisch bestuur

In deze workshop wordt de opkomst van algoritmisch bestuur geschetst. Met de ontwikkeling van de smart city, Internet of Things en de productie big data worden binnen overheidsorganisaties in toenemende mate gebruik gemaakt van algoritmen in het algemeen en AI in het bijzonder. Bijvoorbeeld in juridische processen, het uitvoeren van de sociale zekerheid, of in politiewerk. In deze workshop wordt ingegaan op het politiek-bestuurlijke krachtenveld waarbinnen algoritmisch bestuur zich manifesteert. Sprekers zijn Rene Torenvlied (hoogleraar Publiek Management Universiteit Twente) en Ringo Ossewaarde (universitair hoofddocent Bestuur, Samenleving en Technologie Universiteit Twente).


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: